baner

Sopocka Izba Prawnicza
Kancelaria Radców Prawnych
Korpas Klonowski Konopko
Spółka partnerska

ul. Zielony Stok 14/1
80-119 Gdańsk
tel. 58 326 07 23
fax 58 333 49 15
kancelaria@esip.com.pl

Formularz kontaktowy trangle

temida
PROWADZENIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH
 • Reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej, przed sądem lub innym ciałem orzekającym.
 • Doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych.
 • Doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych.
 • Reprezentowanie Klientów przed organami celnymi, skarbowymi.
 • Reprezentowanie swoich Klientów wobec wierzycieli, dłużników, kontrahentów w różnego rodzaju postępowaniach np. przed organami administracji publicznej i podatkowej.
 • Pomoc w windykacji należności. W tym także dochodzenie należności w postępowaniach sądowych, np.: w postępowaniach upominawczych i nakazowych.
 • Prowadzenie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.
 • Prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych.
 • Monitoring zmian w przepisach z uwzględnieniem specyfikacji branż, w których funkcjonują Klienci.
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów wszelkiego rodzaju umów handlowych, listów intencyjnych, porozumień, protokołów.
 • Doradztwo w sprawach korporacyjnych. W tym przygotowanie projektów uchwał dla organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych.
 • Tworzenie projektów w zakresie regulaminów organizacyjnych i innych aktów wewnętrznych, które precyzują funkcjonowanie podmiotu gospodarczego i jego organów. Np. regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy i walnych zgromadzeń.
 • Sporządzanie umów o współpracy handlowej, porozumień zawieranych pomiędzy wspólnikami spółki. W tym wszelkiego rodzaju fuzje i przejęcia.
 • Obsługa partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • Doradztwo w zakresie zmian organizacyjnych, np. w sprawach ewentualnych zmian dotyczących wysokości kapitału zakładowego, umarzania, czy też potencjalnego zakupu akcji/udziałów.
 • Mediacja wraz w propozycją prawną rozwiązań, w razie ewentualnych konfliktów w przedsiębiorstwie. 


Dowiedz się więcej:

Przygotowanie dokumentacji  trangle
Praktyka  trangle