Prawo w biznesie

Dlaczego?

W obecnych czasach, w dobie intensywnych regulacji prawnych prowadzenie własnego biznesu bez profesjonalnego wsparcia prawnego pozostaje wyzwaniem zarówno dla indywidulanych działalności gospodarczych jak i dużych podmiotów. Wyzwanie, na które mało kogo stać. Szczególnie w biznesie kluczowe jest stosowanie zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Odpowiednio dobrana i zastosowana pomoc prawna pozwoli zaoszczędzić kosztownych problemów w przyszłości.

Do kogo skierowana jest nasza oferta?

Nasza oferta skierowana jest dla każdej osoby prowadzącej działalność go spodarczą, zarówno dla drobnych przedsiębiorców jak i dużych wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych.

Jak możemy pomóc:

Lepiej zapobiegać niż leczyć.
Nasi prawnicy doradzą Tobie we wszelkich aspektach Twojej działalności w tym:

doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych

doradztwo i reprezentowanie w sprawach pracowniczych

reprezentowanie przed organami celno-skarbowymi

pomoc w windykacji należności, w tym przedw wszystkim dochodzenie należności w postępowaniach sądowych

prowadzenie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego 

prowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

monitoring zmian w przepisach z uwzględnieniem specyfikacji branż, w których funkcjonują Klienci

sporządzanie i opiniowanie projektów wszelkiego rodzaju umów handlowych, listów intencyjnych, porozumień, protokołów

doradztwo w sprawach korporacyjnych. W tym przygotowanie projektów uchwał dla organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych

tworzenie projektów w zakresie regulaminów organizacyjnych i innych aktów wewnętrznych, które precyzują funkcjonowanie podmiotu gospodarczego i jego organów. np. regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy i walnych zgromadzeń

sporządzanie umów o współpracy handlowej, porozumień zawieranych pomiędzy wspólnikami spółki. W tym wszelkiego rodzaju fuzje i przejęcia

Nie czekaj. Umów się na konsultację i pozwól nam pomóc.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI